ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr  1/RPOWM/2017 z dnia: 1.07.2017 r

 

Badanie  armatury sanitarnej w zakresie cech użytkowych oraz porównania z produktami konkurencji w zakresie oszczędności zużywanej wody.

Zapytanie skierowane jest w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pn. „Prace badawczo-naukowe prowadzone we współpracy z instytucją naukową w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej armatury sanitarnej” w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania ofert do dnia 10-07-2017

Zamawiający (beneficjent)
PIWETA PIOTR BORKOWSKI
gen. Ignacego Prądzyńskiego 106
08-103 Nowe Iganie
mazowieckie , siedlecki
Numer telefonu 606296560
NIP 8212638421

Tytuł projektu
Prace badawczo-naukowe prowadzone we współpracy z instytucją naukową w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej armatury sanitarnej
Numer projektu RPMA.01.02.00-14-6171/16-00

czytaj dalej…